Lokal kompetens

Cromwells styrka ligger i vår globala plattform och infrastruktur, med integrerad fastighetsförvaltning, investment management och asset management, kombinerat med den lokala kompetensen hos våra team som består av erfarna fastighetsexperter på plats.

READ MORE

Internationellt nätverk

Cromwells globala plattform omfattar drygt 350+ medarbetare på 20 kontor i 15 länder, i Australien, Nya Zeeland och Europa. Globalt förvaltar koncernen tillgångar (AUM) till ett värde av 7,6 miljarder euro per den 31 December 2022.

READ MORE

Aktiv Asset Management

Vi har en aktiv syn på fastighetsportföljer och asset management och strävar ständigt efter att implementera strategiska asset management-initiativ som skapar inkomststabilitet och tillväxt på tillgångsnivå. Vi är experter på projekt och fastighetsomvandlingar som skapar mervärde.

READ MORE