Om Cromwell

Cromwell är en global investment manager som äger, förvaltar och investerar i kommersiella fastigheter.

Företaget, som varit verksamt i Norden sedan 2004, förvaltar fastighetstillgångar värderade till cirka 329 miljoner euro med 707 hyresgäster. Med ett starkt lokalt team på plats i Norden och kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingfors, erbjuder vi investerarna konkurrensfördelar inom asset management, hyresgästrelationer och repositionering samt fondförvaltning och strukturering.

Cromwell förvaltar fastighetstillgångar i Europa värderade till 3,4 miljarder euro och utvecklingsprojekt fördelat på 19 mandat. Vår kärnverksamhet är fokuserad på fastighetsinvesteringar i kategorierna ”core”, ”core plus” och ”value-added”, med lokala team som tar hand om cirka 160 fastigheter och 1 900 hyresgäster.