Om Cromwell

Cromwell är en global investment manager som äger, förvaltar och investerar i kommersiella fastigheter.

Företaget, som varit verksamt i Norden sedan 2004, förvaltar fastighetstillgångar värderade till cirka 444 miljoner euro med 950+ hyresgäster.  Med ett starkt lokalt team på plats i Norden och kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingfors, erbjuder vi investerarna konkurrensfördelar inom asset management, hyresgästrelationer och repositionering samt fondförvaltning och strukturering.

Cromwell förvaltar fastighetstillgångar i Europa värderade till 4,0 miljarder euro och utvecklingsprojekt fördelat på 27 mandat. Vår kärnverksamhet är fokuserad på fastighetsinvesteringar i kategorierna ”core”, ”core plus” och ”value-added”, med lokala team som tar hand om cirka 260 fastigheter och 3 150 hyresgäster.