Pontus Flemme Gärdsell

Pontus anställdes i augusti 2011 som Group Accountant i NAPF- och NA 2-koncernen och befordrades i maj 2013 till Head of Finance i Sverige.

Sedan augusti 2016 omfattar Pontus ansvar även Finland. I rollen som Head of Finance ansvarar Pontus för den ekonomiska administrationen och uppföljningen av Valad Sweden AB, Valad Finland Oy och framförallt de fastighetskoncerner som dessa båda bolag förvaltar. Administration och uppföljning hanteras dels genom intern personal och dels genom externa leverantörer. Pontus har tidigare arbetat på Deloitte som revisor i fem år och har en magisterexamen i redovisningen från Lunds Universitet.

Pontus Flemme Gärdsell