Tomas Beck

Tomas anställdes 2016 och har fullt ansvar för den löpande verksamheten i Norden.

Han kommer närmast från Första AP-fonden (AP1) där han ansvarade för uppbyggnaden av den globala fastighetsportföljen. Tomas har över 15 års erfarenhet från fastighetsmarknaden i Norden, både som rådgivare och som huvudman. Innan AP1 var han VD för SPP/Storebrand Fastigheter och han har även arbetat för GE Capital Real Estate och DTZ. Tomas har Civilingenjörsexamen i Fastighetsekonomi från Lunds Tekniska Högskola.

Tomas Beck