Vår globala närvaro

Cromwell är en australisk fastighetsfond (A-REIT) listad på ASX, den största börsen i Australien, med värdepappersinnehavare i 22 länder.

Cromwells globala plattform omfattar drygt 440+ medarbetare på 28 kontor i 14 länder, i Australien, Nya Zeeland och Europa. Globalt förvaltar koncernen tillgångar (AUM) till ett värde av 7,9 miljarder euro per den 30 June 2022.

Vi är en betrodd kapitalpartner och fondförvaltare för en rad globala och lokala investerare, långivare och banker och har stark meritlista när det gäller att skapa värde och leverera mycket bra riskvägd avkastning under hela investeringscykeln.