Våra värderingar

Cromwell är en värderingsstyrd organisation och vår företagskultur kan kortfattat beskrivas så här:

”Våra team bestående av principfasta, empatiska och engagerade medarbetare bygger upp en kollegial anda som skapar en atmosfär som främjar omsorg och noggrannhet. Vi står för våra övertygelser och tar ansvar för våra beslut och handlingar. Vår ödmjukhet gör oss fast beslutna att ständigt förbättras.”

Principled (Principfasta)

Vi sätter standarden. Vi fokuserar på det som är rätt.

Empathetic (Empatiska)

Vi tar hänsyn till andra människors åsikter och känslor. Vi är respektfulla och rättvisa.

Collegiate (Kollegiala)

Vi före jag, oss före mig. Teamet kommer först.

Diligent (Noggranna)

Vi är beslutsamma, effektiva och aktsamma. Vi är mycket noga med detaljerna och utför uppgifterna på ett korrekt sätt från början.

Courageous (Modiga)

Vi har modet att göra det vi anser vara rätt, när vi anser att det är rätt.

Accountable (Ansvarstagande)

Vi tar ansvar för våra beslut och våra handlingar. Vi erkänner våra misstag.

Humble (Ödmjuka)

Vi är självsäkra men inte arroganta. Vi lyssnar. Vi sätter andra i första rummet.

Committed (Engagerade)

Vi engagerar oss starkt för hållbara affärsmetoder. Vi mäter ständigt våra prestationer, vi lär oss och utvecklas.

Spirited (Energiska)

Fastigheter är vår passion. Vi är energiska, entusiastiska och framgångsrika.