Hållbarhet

Cromwell började mäta hållbarhetsprestandan 2006 och började arbeta med hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer 2009. Samma år upprättades den första årsredovisningen.

Vi är övertygade om att det krävs att vi aktivt mäter, hanterar och redovisar vår exponering för väsentliga ekonomiska, sociala, miljömässiga och andra risker, för att vi ska nå vår målsättning att ge investerare i Cromwell Property Group stabil, ökande utdelning per aktie.

I Norden har Cromwell infört miljöcertifiering för vissa fastigheter i portföljen. Ett bra exempel där detta har genomförts i praktiken är en kontorsfastighet i Göteborg, byggd 1966. Fastigheten är i 15 våningar och rymmer 20 000 m2. Som ett led i förhandlingarna med hyresgästen om förlängning av hyreskontraktet på 5 år åtog sig vårt lokala svenska team att förbättra byggnadens energieffektivitet. Detta innefattade bland annat att byta ut de befintliga tvåglasfönstren mot energisnåla treglasfönster med U-värde 1,0. Kombinerat med ny fasadbeläggning och anpassning av ventilationssystemen ledde detta till att fastighetens energieffektivitet förbättrades rejält, vilket gav en energibesparing på cirka 70 procent.

Mer uppgifter finns under Hållbarhet på koncernens webbplats här.