Cromwell anställer Lodewijk Zweers som Head of Capital and Operations

Cromwell Property Group, som förvaltar och investerar i fastigheter, meddelar att Lodewijk Zweers utnämns till den nyskapade rollen som Head of Capital and Operations för Europa.

I denna roll ansvarar Lodewijk för att leda den strategiska inriktningen för Cromwells framtid inom kapitalanskaffning och investerarrelationer i Europa. Han kommer även att ansvara för den dagliga styrningen av de europeiska verksamheterna, bland annat HR, marknadsföring, investerarrelationer, forskning, IT och hållbarhet.

Lodewijk har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete och har bildat fastighetsfondförvaltare, private equity och konsultföretag. Han har goda meriter inom strategi, affärsutveckling och kapitalförvaltning. Innan han blev strategisk konsult hade han flera olika seniora private equity-uppdrag, bland annat Managing Director European Capital Markets hos Granite Investment Group och CEO för ZOM Holland, en koncern där ABN Amro Bouwfonds Nederlands Gemeenten och Rabobank Vastgoed Group ingick bland de större aktieägarna. Under tiden på ZOM Holland lanserade han flera nya investeringsfonder, skapade nya joint ventures med utländska samarbetspartners och bildade framgångsrika fastighetsfondskonsortier med institutionella investerare och personer med hög nettoförmögenhet.

Han arbetade även med Triodos Bank för att skapa den första börsnoterade hållbara fastighetsfonden, som ägde TNT:s CO2-utsläppsfria huvudkontor i Hoofddorp.

Lodewijk har en examen i juridik från Leiden University och en Master of Science i fastigheter från University of Amsterdam.

Mark McLaughlin, Managing Director för Cromwell Property Group i Europa, kommenterar utnämningen: ”Lodewijk är en erfaren aktör och entreprenör, med utmärkta meriter. Hans utnämning ligger i linje med vår strategi att framtidssäkra verksamheten genom att stärka teamet, samtidigt som vi fortsätter att investera i vår plattform, våra processer och ny teknik. Han kommer in vid ett spännande tillfälle i vår utveckling, när vi expanderar vår kapitalförvaltning och fortsätter att utveckla vårt erbjudande till investerare.”