Cromwell Property Group och Goldman Sachs förvärvar portfölj i Finland

Den globala fastighetsförvaltaren Cromwell Property Group och Goldman Sachs har tillsammans förvärvat den så kallade Omegaportföljen innehållande 22 fastigheter i Finland. Cromwell Property Group  kommer att ansvara för förvaltningen av portföljen.

Omegaportföljen innehåller 109,000 kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat över 13 kontorsfastigheter, fem industrifastigheter och fyra fastigheter med ytor huvudsakligen för handelsändamål. Mer än 80% av portföljens värde är koncentrerat till Helsingforsregionen, vilken innefattar stadskommunerna Helsingfors, Esbo och Vanda. Den mest framträdande byggnaden är Kaisaniemenkatu 13, en välbelägen, moderniserad historisk byggnad i Helsingfors CBD, som är uthyrd till bl a Nordic Investment Bank (NIB). Sammantaget är fastigheterna i portföljen uthyrda till mer än 200 hyresgäster, inkluderandes Mehiläinen, S-Group, St1, Cisco och LähiTapiola.

Tomas Beck, Head of Nordics, kommenterar: “Med en mix av högkvalitativa kontorsbyggnader såsom Kaisaniemenkatu 13 och Stella Terra, en del av Stella Business Park i Leppävaara, och fastigheter med potential för värdeskapande åtgärder, så erbjuder Omegaportföljen en möjlighet för oss att dra nytta av vår lokala närvaro i syfte att skapa värde genom en blandning av olika strategier. Dessa inkluderar bland annat uthyrning, ändrad användning till mark för bostäder samt att skapa delportföljer med institutionellt gångbara fastigheter i syfte att attrahera en bredare grupp av köpare.”

David Kirkby, CEO, Europe säger: “Cromwell’s verksamhet i Europa har en omfattande plattform som våra kunder utnyttjar för att få access till attraktiva fastighetstransaktioner. Den senaste affären bevisar hur en av våra kapitalpartners drar nytta av vår plattform för att få tillgång till en affärsmöjlighet i en ny geografisk marknad. Kombinationen av lokala team och en etablerad europeisk organisation möjliggör detta, och ger kunderna tillförsikt att investera i nya marknader då de söker avkastning från fastighetsinvesteringar i Europa.”

Cromwell förvaltar fastighetstillgångar och investeringskapacitet om knappt 4 miljarder euro i dess fonder och mandat i Europa, bestående av 338 fastigheter med cirka 3,400 hyresgäster, förvaltade av lokala team med totalt 190 medarbetare på 22 kontor i 14 europeiska länder. I Norden förvaltar Valad tillgångar värda 350 miljoner euro (exklusive Omegaportföljen), med personal från kontor i Helsingfors, Köpenhamn, Malmö och Stockholm.

JLL agerade rådgivare åt säljaren.

Kaisaniemenkatu 13