Cromwell rekryterar Investment Manager och Transaction Manager i Stockholm som en del av sin nordiska expansion

Cromwell Property Group (Cromwell) har förstärkt sitt nordiska team med rekryteringen av Investment Manager Sofia Sandh samt Transaction Manager Rickard Slagbrand.

Med ansvar för investeringar och transaktioner i den nordiska regionen, kommer både Sofia och Rickard stötta gruppens tillväxtstrategi för att möta det ökade intresset från internationella investerare att investera i nordiska fastigheter.

Sofia har 12 års erfarenhet inom den nordiska fastighetsmarknaden, senast för Savills IM som Senior Investment Manager där hon arbetade i åtta år. Sofia har också erfarenhet inom Catella Corporate Finance inom fastighetstransaktioner och SBAB Bank som en fastighetsvärderare.

Hon har en Civilingengörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm där hon specialiserade sig inom Byggnads- och Fastighetsekonomi.

Rickard kommer även han från Savills IM i Stockholm, där han sedan 2015 arbetat som analytiker och senast som Manager inom transaktionsteamet. Han har en kandidatexamen i Business Management and Finance från University of Westminster, samt en MSc i Real Estate från Cass Business School.

Cromwell förvaltar idag 45 fastigheter i Norden, vilka sammanlagt omfattar 325 000 kvadratmeter.

Mark McLaughlin, Managing Director Europe för Cromwell Property Group, kommenterade:

“Cromwell har förvaltat ett betydande antal fastigheter i den Nordiska regionen åt många olika klienter under flera år. Dessa nya rekryteringar går helt i linje med vår större ambition att utöka vår aktivitet i regionen samt med gruppens ”Invest to Manage” strategi. Både Sofias och Rickards kunskap om den Nordiska fastighetsmarknaden är en ovärderlig tillgång och kommer att hjälpa teamet att nå sina mål”.

Sofia

Rickard