Pontus Flemme Gärdsell Befordrad Till Nordenchef

Fastighetsinvesteraren och -förvaltaren, Cromwell Property Group (Cromwell) har idag officiellt bekräftat att Pontus Flemme Gärdsell blir ny Nordenchef efter att han haft rollen på interimsbasis sedan början av 2020.

Under året har Pontus framgångsrikt ansvarat för Cromwells åtgärder mot COVID-19 i regionen samtidigt som han utvecklat och stärkt det lokala teamet. Detta innefattar de nyliga rekryteringarna av Sofia Sandh och Rickard Slagbrand som Investment Manager respektive Transaction Manager.

Pontus startade hos Cromwell 2011 som Group Accountant för Sverige och blev två år senare Head of Finance i Sverige. Därefter blev han i början av 2017 utnämnd till Head of Finance för hela Norden.

Mark McLaughlin, Managing Director, Europe, kommenterar, “Pontus besitter en djup kunskap om den nordiska fastighetsmarknaden kombinerat med närmare tio års erfarenhet inom Cromwell.”

”Hans befordran, tillsammans med de andra rekryteringarna vi har gjort, överensstämmer helt med vår övergripande målsättning att växa vårt fastighetsbestånd i regionen.”

Pontus Flemme Gärdsell tillägger, “Under det senaste årtiondet har Cromwell förvaltat ett betydande antal fastigheter i Norden åt en rad olika investerare. Vi har kontinuerligt demonstrerat vår förmåga att verkställa våra investerings- och asset management initiativ, även under en utmanade tid som den vi nu befinner oss i med COVID-19-pandemin.”

”Jag glädjer mig åt min nya roll, förstärkningen av vårt redan starka team samt alla de möjligheter som ligger framför oss”.

Pontus har en Master i Business och Economics från Lunds Unitversitet. Innan han började hos Cromwell jobbade han för Deloittes under fem år.

I Norden har Cromwell kontor i Köpenhamn, Helsingfors, Malmö och Stockholm och har, vid den 30 juni 2020, hand om 46 kontors-, handels- samt industri/logistik-fastigheter uthyrda till 873 hyresgäster och med en yta av över 329,000 kvadratmeter.

Pontus Flemme