Fonder och mandat

Cromwells wholesale-fonder och mandat förvaltas för en rad globala institutionella investerare, pensionsfonder och statliga fonder, bankpartners och andra tredjeparts kapitalpartners. Cromwell har saminvesterat i många av sina fonder.

Exempel på några av våra fonder och mandat finns på koncernens webbplats här. I Norden förvaltar Cromwell tillgångar i fem olika fonder och mandat.

  • Cromwell Nordic Retail Partnership – ett partnerskap mellan Cromwell och en privat-investerare som lanserades 2016 och som investerar i ledande detaljhandelsfastigheter i starka regionstäder i Norden, med starkt fokus på Sverige.
  • European High Income Fund – en paneuropeisk fond som investerar i fastigheter för lätt industri med flera hyresgäster, med 12 fastigheter i Danmark och ytterligare tillgångar i Frankrike, Tyskland och Nederländerna.
  • European Commercial Real Estate Limited (ECREL) – en portfölj med industrifastigheter och blandade kommersiella fastigheter runt om i Norden och i Tyskland. Cromwell har förvaltat portföljen sedan 2010 och gick in med en medinvestering 2011 för att förvärva 49 % av aktierna vid sidan av de ursprungliga investerarna som äger övriga 51 %.
  • V+ Nordic – en sluten fond med blandade kommersiella fastigheter, som investerat i kontors- och industrifastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
  • V+ Nordic 2 – Cromwells andra nordiska fond med blandade kommersiella fastigheter (efterföljare till V+ Nordic) som investerat i kontors- och industrifastigheter i Sverige och Norge.