Integrerade europeiska tjänster

Det lokala teamet backas upp av våra bolags-, finans-, juridik- och skatteexperter som erbjuder integrerade tjänster över hela Europa. 

  • Rapportering – Vi erbjuder noggranna portfölj- och fastighetsanalyser i vår högkvalitativa rapportering på institutionell nivå. 
  • Strukturering – Vi säkrar lämplig kapitalstruktur med vår marknadsledande låneansöknings- och förvaltningskompetens. 
  • Redovisning – Vi följer detaljerade årliga affärsplaner och regelbundna budgeterings- och kassaflödesprognoser för att säkra att planerna följs. 
  • Corporate Finance – Vi matchar kapitalbehovet i hela risk/avkastningsspektrat genom våra team med låne- och kapitalexperter. 
  • Riskhantering – Vi enas om, fastställer och övervakar riskparametrar i linje med investerarnas riskaptit. 
  • Styrning & efterlevnad – Vi erbjuder styrning och transparens på hög nivå med ingående kännedom om rättsliga begränsningar i olika jurisdiktioner.