Investment Management

Cromwells modell för investment managment präglas av vår interna bottom-up-process som tydligt definierar vad vi anser vara attraktiva investeringsmöjligheter på våra utvalda marknader.

Vårt förvaltningsteam håller ett vakande öga över den lokala marknaden för att hitta och göra strategiska förvärv i Norden med målet att maximera avkastningen för våra investerare.

Vår strukturerade investeringsmodell innefattar ingående research av den lokala marknaden och ekonomin, hyresgästinformation och fastighetsanalys genom en detaljerad teknisk, miljömässig, finansiell, strukturell och juridisk due diligence-process.

Vi tar proaktivt kontakt med ägare, byggherrar och kommuner på den nordiska marknaden, och har även utmärkta relationer med nationella och lokala mäklare, för att hitta affärer där vi kan ”köpa smart, skapa mervärde och sälja smart”.

I Norden söker vi just nu aktivt högkvalitativa fastighetsinvesteringar inom sektorerna kontor, butik och distributionscentraler/mindre logistik.

För ytterligare uppgifter om våra investeringskriterier, kontakta vårt nordiska team.

Kefren Properties

Kefren Properties var ett bank workout-mandat där Cromwell utsågs av Barclays Capital och sponsorn att sköta utförsäljnings- och auktionsprocessen för en portfölj, på grund av en pressad räntetäckningsgrad (ICR) i en belåningsstruktur, delvis baserad på CMBS:er, där lånen översteg fastighetens värde. 

Portföljen bestod av drygt 150 fastigheter för blandad användning runt om i Sverige, totalt 830 000 m2 och drygt 2 100 hyresgäster. 

Det svenska teamet, som fick uppdraget i april 2010, hade avyttrat alla fastigheterna i december 2011. Under den här 18-månadersperioden hade 445 nya och förlängda hyresavtal (total 176 000 m2) tecknats. Denna uthyrningsaktivitet genererade nya och förnyade årliga hyresintäkter på 13,6 miljoner euro, vilket motsvarade en ökning på 16 % och beläggningen i portföljen ökade med mer än 21 %. 

Resultatet för obligationsägarna var full återvinning av det prioriterade lånet och delvis återvinning av det efterställda lånet, vilket gjorde att långivarna fick tillbaka 450 miljoner euro.