Projektledning

Cromwell erbjuder en komplett projektledningslösning för renovering, sanering, underhåll och annat arbete. 

Projektledning är en integrerad del av vår värdeskapande, aktiva fastighetsförvaltning i Norden. Vi tar hand om projekten från början till slut, vilket gör att vi kan vara proaktiva, kan identifiera potentiella problem i förväg och hantera följderna.  

Under renoveringsarbetet ser vi även till att våra hyresgäster utsätts för minsta möjliga avbrott och olägenheter så att de kan förbli fokuserade på sin kärnverksamhet. 

Vi erbjuder: 

  • Komplett hantering av hela anbudsprocessen; 
  • Val, granskning och styrning av leverantörer; 
  • Budgetstyrning; 
  • Kontroll av regler och bestämmelser; 
  • Kostnadsberäkning; 
  • Planeringskontroll; 
  • Kvalitetskontroll; 

I Norden har vi genomfört ett antal renoveringsprogram som en del av vår aktiva fastighetsförvaltning. Från att förbättra lokalerna för befintliga hyresgäster, till renovering av tomma lokaler för att hyra ut dem på nytt eller repositionering av fastigheter inför avyttring.